Durant aquests anys hem diversificat el nostre negoci per arribar a diferents sectors industrials. Perquè a cada client li oferim solucions adaptades al seu sector.

EF compta amb una àmplia cartera de clients, els quals corresponen a diversos sectors d'activitat, que relacionem a continuació.

Farmacèútic

Públic

Construcció

Automovilístic

Aeronàutic

Transport

Sanitaris

Inmobiliari

Educatiu

Bancari

Mutues

Comerci