Política de Privacitat

 

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del com és responsable EFICIÈNCIA FACILITY S.L. (d'ara endavant: EFICIÈNCIA FACILITY S.L.). Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, atendre la seva petició d'informació i enviar-li comunicacions comercials, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EFICIÈNCIA FACILITY S.L. no cedirà ni compartirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.

Així mateix, EFICIÈNCIA FACILITY S.L., cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili següent: EFICIÈNCIA FACILITY S.L., situat en CALLE MARINA 148-150 - 08013 BARCELONA identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que es vol exercir.

EFICIÈNCIA FACILITY S.L. adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació dels mateixos. No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilidad dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EFICIÈNCIA FACILITY S.L. no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.